Covid-19 update

Covid-19 update

A&G begeleidt u onder alle omstandigheden

A&G houdt nauwgezet voeling met de actuele situatie en doet er alles aan om te blijven voldoen aan uw verwachtingen en u op een veilige manier te helpen in alle omstandigheden.

Hierbij meer uitleg als u geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbare in deze tijden van lockdown en afstand houden van elkaar.

Hierbij de aanbevelingen van de regering die wij zo goed mogelijk proberen toe te passen :

Update 24/08/2021

In Vlaanderen

Religieuze diensten, bruiloften en uitvaarten kunnen plaatsvinden zonder restricties. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in de gebouwen.

Meer info

Wallonia

Behalve het verplicht dragen van een mondmasker, zijn er geen specifieke regels wat betreft deze diensten en ceremoniën (geen maximaal aantal aanwezigen, geen afstand houden,…)

Meer info (FR)

Vanuit het buitenland

Op de site Diplomatie.be worden alle regels gegroepeerd voor wie België binnen treedt.

Diplomatie.be

In Brussels

Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het maximum aantal personen dat bijeenkomsten en evenementen mag bijwonen momenteel 200 personen binnen en 400 personen buiten, met mondmasker, de nodige afstand en zonder afbreuk te doen aan eventuele toepasselijke protocollen. Bovendien blijven uitzonderingen mogelijk wat betreft het aantal aanwezigen mits gemeentelijke toestemming door middel van het gebruik van het CERM.

Welke regels zijn van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedshuis ?

Behalve het verplicht dragen van een mondmasker in gebedshuizen en de gebouwen bestemd voor de publieke uitoefening van een niet-confessionele morele dienstverlening, zijn er geen specifieke regels van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedshuis.

 Meer info

Les champs suivis d'un * sont obligatoires