A&G
FUNERAL GROUP

FAQ (Veelgestelde vragen)

Neem contact op met uw arts of met SOS médecin en bel 02 792 08 00. U krijgt iemand aan de telefoon op elk moment van de dag of nacht.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

U heeft tussen de 2 en 7 werkdagen nadat het overlijden is vastgesteld door een arts.
Deze termijn wordt verklaard door de behoefte om alle administratieve procedures te regelen (aangifte, vergunningsaanvraag, enz.), maar ook door het belang om binnen een redelijke termijn te handelen om het rouwproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ja, onder voorwaarden om gezondheids- en veiligheidsredenen.

Nee, het is het personeel van de begrafenisondernemer die alle administratieve procedures regelt.
In sommige gevallen stuurt de kliniek of het verpleeghuis de documenten rechtstreeks naar de administratie.

Het ziekenhuis brengt de familie op de hoogte van het overlijden. U kunt dan neem met ons contact op.

Als de overledene geen testament heeft opgemaakt, kiest de familie het type begrafenis en specificeert ze de wijze van begraven indien nodig.
Attention:als een familielid tegen verbranding is, zal er geen crematie plaatsvinden. Het is mogelijk om uw laatste wensen over te laten aan de dienst bevolking van de gemeente waar u woont. Dit kan op elk moment gebeuren.

Het hangt allemaal af van de keuzes van de familie. De stappen in het proces worden u uitgelegd tijdens het gesprek met een van onze uitvaartconsulenten.

U heeft de keuze tussen verschillende alternatieven:

  • Verspreiding: op het domein van het crematorium, op de daarvoor voorziene velden op de begraafplaats van uw keuze, op zee ...
  • Thuisbewaring
  • Begraving : columbarium of grondconcessie

Niet noodzakelijk, het hangt allemaal af van het type begrafenis, de plaats van begrafenis, de bestemming van de as,.... Alle prijsverschillen zullen u tijdens het onderhoud worden uitgelegd.

Wij zorgen voor het drukken en afleveren van drukwerk binnen 24 uur.

Wij helpen u bij het opstellen van het overlijdensbericht en zorgen voor de verschijning ervan in de kranten van uw keuze.

Het is belangrijk om uw begrafenis te plannen om ervoor te zorgen dat ieders wensen worden gerespecteerd, maar ook om de familie te ontlasten op het moment van overlijden.

Het hangt af van de lokale regelgeving die van kracht is. Wij nemen de nodige informatie voor u mee als u dat wenst.

Contacteer ons en controleer of de overledene verzekerd was.
Wij zullen de repatriëring naar België coördineren en zorgen voor de begrafenisregelingen op Belgisch grondgebied.

Als de overledene vastgoed bezit, is het raadzaam een beroep te doen op de notaris van uw keuze. Anders is een beslissing van de Vrederechter voldoende.
Klik hier om een lijst van organisaties te raadplegen en af te drukken een lijst van organisaties die moeten worden voorkomen in het geval van een opvolging.

De uitgebreide dienstverlening aan gezinnen en onze jarenlange ervaring in het organiseren van diverse begrafenissen in België en in het buitenland maken van onze op traditie gefundeerde kennis de referentie in de uitvaartsector in België.